Hívjon minket:
+36-06 1 796 03 94‬
Digitálisan megtervezve és különös alapossággal megvalósítva

Digitálisan megtervezve és különös alapossággal megvalósítva

Digitálisan megtervezve és különös alapossággal megvalósítva
Digitálisan megtervezve és különös alapossággal megvalósítva
0 906

Fémmentes kerámia fogpótlások az alsó és felső állcsonton, az okklúzió vertikális dimenziójában bekövetkezett anyagvesztés után Prof. Dr. Petra Gierthmühlen, Düsseldorf és Udo Plaster, Nürnberg (Németország).

IPS e.max Smile Award 2016: Az „Európa, Közel- Kelet, Afrika” kategóriában fődíjat nyert munka egy erősen erodált fogakkal rendelkező páciens helyreállító kezelését írja le. Az esetet a problémaközpontú megközelítés jellemezte. A kopott fogszerkezet minimál invazív pótlását azt tette lehetővé, hogy a digitális technikát pontos tervezés és különös gonddal végzett kivitelezés kísérte.

Egyre nagyobb problémát jelentenek a kopott, erodált fogak. A fogszerkezet patológiás veszteségét előidézheti erózió (sav okozta fogkárosodás), dörzshatás (fogak okkluzális érintkezései) vagy abrázió (mechanikai folyamat). Általában azonban több tényező együttes hatása felelős a kórképért. Ha megvan az ok, sor kerülhet a terápiás intézkedések megtervezésére. A modern fogászatban kritikus szemmel tekintenek az erőteljes preparálás során eltávolított foganyag mennyiségére. A korszerű koncepciót az adhezív módon rögzített fogpótlások segítségével végzett minimál invazív vagy non-invazív eljárás jelenti. Egy ilyen megoldást mutatunk be a következő esettanulmányban.

Kiindulási helyzet

Amikor a páciens felkereste rendelőnket, beszűkült rágófunkcióra, fogai hiperérzékenységére panaszkodott, és elégedetlen volt azok külső megjelenésével. A fogászati röntgenfelvétel nagyméretű karieszes léziók és számos, nem kielégítő tömés jelenlétéről tanúskodott. Valamennyi fog erőteljes erózió jeleit mutatta (1. kép). A keményszövet-vesztéssel járó elváltozások főleg a frontfogakat érintették. A mosolyvonal elemzése előnytelen szélesség-hosszúság arányt mutatott ki. Felszabadult nevetéskor a fogak alig látszottak. Feltűnő volt még a mosoly- és a középvonal közötti markáns különbség.

A páciens okklúziójának vertikális dimenziójában (OVD) jelentős veszteség volt megfigyelhető. Funkcionális rendellenesség (pl. cranio-mandibuláris diszfunkció) nem állt fenn. A tervezett átfogó rehabilitáció célja a fogarányok, a funkció és esztétika helyreállítása volt. Szükség volt ezért az okklúzió újradefiniálására, és a harapási magasság hozzáillesztésére.

Mock-up készítése

A kezelési terv elkészítéséhez segítségként arcszkennelést (Face Hunter) végeztünk. A kiindulási helyzet háromdimenziós nézetének az az előnye a fényképpel szemben, hogy az elérni kívánt cél több perspektívából is megítélhető, és reálisan megjeleníthető. PlaneSystem® segítségével szerkesztettünk egy digitális Wax-up-ot megemelt okkluzális síkkal. A fogak helyzetét, hosszát, nagyságát és formáját funkcionális és esztétikai kritériumok szerint határoztuk meg. A statikus, ill. dinamikus okklúzió vizsgálatához a „Digitális Artikulátor” modult használtuk. A virtuálisan kiszámított mozgáspályák korreláltak a fogak vezető felszíneivel. Az extraorális esztétikai paraméterek ellenőrzését is elvégeztük.

A Zirkonzahn szoftverrel szerkesztett szegmenseket CAD/CAM eljárás keretében helyeztük át egy PMMA mock-up-ra. A mock-up intraorális bepróbálásakor beigazolódott a funkcionális és esztétikai szempontból kielégítő eredmény (2. kép). A páciens elfogadta az új szituációt és a megemelt harapási helyzetet (3. kép). A mock-up sablonként szolgált a kezelés teljes folyamata során (4. és 5. kép). Elsőként az ideiglenes pótlás készítéséhez használtuk, mint digitális tervet.

A fogak preparálása és az ideiglenes ellátás

A helyreállítás kiterjedt a teljes alsó és felső fogívre. A meglévő, nem kielégítő tömések cseréje után következett a fogak hibaorientált preparálása (6. kép). Minimál invazív eljárással preparáltuk a fogakat: a felső frontfogakat koronákhoz, az alsó frontfogakat héjakhoz, az őrlőfogakat pedig koronák és onlay-ek számára készítettük elő. A preparált fogak és a tervezett végeredmény virtuális megfelelőjének digitális egymásra vetítése megmutatta az eljárás minimál invazív és additív jellegét. A szituációt hagyományos lenyomatvételi technikával adtuk át a labornak (7. kép). Elkészítettük, és labor-szkennerrel (S600 Arti, Zirkonzahn) digitalizáltuk a modelleket. Az egyedi fogszín megállapítása a laborban történt, a fogcsonkok színmeghatározásával. A csonk színe éppen a teljeskerámia-fogpótlások esetén gyakorol jelentős befolyást a végeredmény fényoptikai jellemzőire.


Az ideiglenes fogpótlások szintén CAD/CAM technológiával készültek. A koronák, veneer és onlay a digitális terv (mock-up) alapján a preparált szituációhoz lettek igazítva, majd fogszínű PMMA- anyagból teljes anatomikus formában ki lettek frézelve (8. kép). Az illeszkedés ellenőrzése és a polírozás után ideiglenes cementtel behelyeztük a provizórikus fogpótlásokat. A szájban ellenőriztük a funkcionális és esztétikai tényezőket. Az elkövetkező nyolc hétben a páciensnek módjában volt tesztelni az új szituációt és a megemelt harapási szintet (9. kép). A fogpótlások ebben a stádiumban szükség esetén még problémamentesen módosíthatók. A páciens rövid időn belül, komplikációk nélkül hozzászokott az új harapási helyzethez.

A fémmentes kerámia pótlások elkészítése

A végleges fogpótlások készítéséhez a mock-up adatait tudtuk felhasználni. A kezdeti arcszkennelés alapján, a mock-up-nak megfelelően megszerkesztettük a koronákat, onlay-eket és héjakat (10. kép). Mindeddig nem készítettünk hagyományos wax-up mintát, hanem kizárólag digitális eszközökkel dolgoztunk. Ez azonban megváltozott az egyes kerámia-fogművek előállításakor, mivel az esztétikus kialakítás – főleg héjaknál – manuális ügyességet igényel. Ebben az esetben a funkcionális-esztétikai cél megvalósítását a préstechnika biztosította. A CAD-eljárással szerkesztett fogpótlásokat 5 tengelyes csiszolóegységen (MS Heavy Metal Milling Unit, Zirkonzahn) viaszba mintáztuk, majd IPS e.max® lítium-diszilikát üvegkerámiából lepréseltük (11. kép).

A felső frontfogaknál az egyedi karakterisztika és az élethű színhatás kialakításához Cut-back technikát használtunk. Az A1 színű LT-tablettából (Low Translucency) préselt koronákat redukáltuk, és incizálisan leplező kerámiával (IPS e.max Ceram) rétegeztük. Az alsó frontfogakhoz készült préselt héjaknál, valamint az az oldalfog-régióhoz előállított onlay-eknél és koronáknál a monolitikus eljárás vezetett megfelelő esztétikai eredményhez (préstabletta színe: MT A1). Magasfényre polírozás után a monolitikus fogpótlások individualizálásához festéket (IPS e.max Shades/Essence & Glaze) használtunk. A fémmentes restaurációk a modellen természetes formájukban és színükben mutatkoztak meg (12. kép).

Adhezív rögzítés

A végleges rögzítéshez az egyes kerámia pótlások belső felszínét kondicionáltuk, és 20 mp-ig 4.9 %-os fluorsavval marattuk (IPS® Ceramic Etching Gel). A beillesztés előkészítéseként a megtisztított csonkokat a primer, adhezív és Heliobond anyagokból álló Syntac® Classic rendszerrel kondicionáltuk. A lítium-diszilikát kerámia-fogpótlásokat a gyártói előírásoknak megfelelően dual kötésű rögzítő kompozittal, adhezív módon lehetett rögzíteni (Variolink ® Esthetic DC) (13. kép).

Az adhezív rögzítés után tökéletes széli adaptáció volt megfigyelhető, alig észrevehető átmenetekkel, a természetes foghoz. A fogpótlások forma és funkció tekintetében megfeleltek a lépésről lépésre kidolgozott hosszú távú provizóriumnak (14-16. kép). A fogászati szituáció a CAD/CAM-eljárás és a préstechnika segítségével lett átültetve a tartós fogpótlásokra. A hiányosságokra összpontosító, csökkentett rétegvastagsággal készített egyedi fogpótlások esztétikus, funkcionális és megbízható megoldást kínáltak a fogsor helyreállítására.

Összefoglalás

A digitális technológiák – például az arcszkennelés – jelentősen leegyszerűsítették a kezelési tervet. Az ebben a cikkben bemutatott minimál invazív koncepció sikeresen megvalósítható a CAD/ CAM-eljárással. A virtuális Wax-up, a CAD/CAM-eljárással kialakított mock-up, a provizóriumok és a lítium-diszilikát fogpótlások préseléséhez szükséges viaszmodellek elkészítése tette lehetővé, hogy a kezelés eredménye megjósolható, esztétikus, ugyanakkor költség- és időhatékony legyen. A három hónappal később készített intraorális felvételek igazolták a stabil okklúziót, valamint a periodontális szövet stabil állapotát.

Hasonló bejegyzések
Monolitikustestvérek Monolitikustestvérek
Individualizált monolitikus fogpótlások készítése IPS e.max CAD LS2 és Zenostar ZrO2 felhasználásával Azok...
3D nyomatatás a fogtechnikai laboratóriumban 3D nyomatatás a fogtechnikai laboratóriumban
A 3D nyomtatás gyors technológiának számít, mivel lehetővé teszi egyes bonyolult lépések kihagyását, amelyeket a konvencionális fogászati technológia megkövetetelne.
Megosztás
Hozzászólások
Írjon megjegyzést
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
3m
Amann girrbach
ANAXDENT
Argen
BEGO
Carl Martin
Cato
Coltene
Diadent
Dürr
EMS
Euronda
G&H
GC
GRAMM DENTAL
Hager & Werken
Hanel
Harvard
Hereaus
Ivoclar ivodent
Jota
Kettenbach
Kuraray
Manfredi
Mani
MGF
Microbrush
MPF
Nordiska Dental
Noritake
OCC
ORANGEDENTAL
PREMIER
REITEL
Renfert
Roeko
Ruthinium
Ultradent
UNIGLOVES
Valplast
VDW
Vertex
Yamahachi
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.