Címlap > Implantólógia és sebészet > ERŐSEN DOHÁNYZÓ PÁCIENSEK KEZELÉSE A DENTAL RATIO IMPLANTÁTUMOS RENDSZERREL

ERŐSEN DOHÁNYZÓ PÁCIENSEK KEZELÉSE A DENTAL RATIO IMPLANTÁTUMOS RENDSZERREL

ERŐSEN DOHÁNYZÓ PÁCIENSEK KEZELÉSE A DENTAL RATIO IMPLANTÁTUMOS RENDSZERREL

 

ERŐSEN DOHÁNYZÓ PÁCIENSEK KEZELÉSE A DENTAL RATIO® IMPLANTÁTUMOS RENDSZERREL.

Branislav Fatori

 

Ennek a gyakorlati tanulmánynak a célja a DENTAL RATIO® Implantációs Rendszer működésének felmérése volt erős dohányos páciensek esetén, akik több, mint 20 szál cigarettát szívnak  el egy nap. Nem dohányzó páciensek képezték a kontrollcsoportot.

 

Az utóbbi 2 évtizedben a részben vagy teljesen foghiányos páciensek kezelése fogászati implantátumokkal jelentős szerepet betöltő kezelési forma. A dohányfüst különféle elemeket tartalmaz, melyek károsan hatnak az osszeointegráció folyamatára. A dohányfüst niktotint, karbon monoxidot, acet-aldehidet, acerolint és hidrocián-acidot tartalmaz. Megfigyelték, hogy a csökkent vérellátás csökkent mátrix minearizációval és járulékos citotoxicitással negatív kihatással volt a csont metabolizmusra és a gyógyulás folyamatára.

A mai napig több tanulmány  kimutatta, hogy a dohányzás csökkent osszeointegrációhoz vezet. Mindemellett, az implantátumok korai elvesztése változó értelmezésben szerepel (9x nagyobb az esélye dohányzók, mint nemdohányzók esetében).

Egy átlagos becslés 2-4x-es rizikót említ.

A legnagyobb retrospektív tanulmány ezzel kapcsolatban (1727 páciens) megállapította, hogy a dohányzók esetében kétszeres a rizikó az implantátumok elvesztésére. A plakkfelhalmozódás fokozottabb a dohányzók esetében, valamint a gingivitis és a periodontitis megemelkedett reszorbcióhoz vezet az alveoláris gerinc esetében. Egyes szerzők megállapították, hogy ezek a tényezők 2149 implantátum következményes elvesztéséhez vezettek 540 páciens esetében, melyből a dohányzóknál jelentős mértékű volt a kockázat, mint a nem dohányzóknál.

A dohányos páciensek esetében jelentősebb mértékű volt az implantátumok elvesztése, mint nemdohányzó páciensek esetében még a funkcionális terhelést megelőzően. Az osszeointegrálódott implantátumok körüli csontveszteség is jelentős volt a dohányzók esetében, összehasonlítva a nemdohányzókkal.  

A marginális csontveszteség az osszeointegrálódott implantátumok körül háromszor nagyobb volt a nem kielégítő szájhigiéniával rendelkező dohányzók, mint nemdohányzók csoportjában.

Az implantátumok elvesztése tehát többtényezős folyamat eredménye. Fontos tényezők, melyek befolyásolják a prognózist: az implantátum hossza, átmérője, pozíciója, minélfogva a fogatlan álcsontgerinc kiterjedése játszik még jelentős szerepet.

A klinikai komplikációkat illetően a fentebb említett tényezőket kell értékelnünk, melyekek kihatással vannak az implantátumok túlélésére. Nagyon nehéz ítéletet hozni abban az összefüggésben, hogy a dohányzás önmagában felelős faktor-e a következményes implantátumelvesztésben. Tekintetbe véve a klinikai komplikációkat, ezek a tényezők csontvesztéshez és és implantátum körüli gyulladáshoz vezetnek. Ennek a tanulmánynak a célja az volt, hogy bemutassa a komplikációk előfordulásait és a túlélési rátát a fogászati implantátumokat illetően dohányzó és nem dohányzó páciensek esetén, és hogy összehasonlítsa a dohányzás hatásait 80 implantátum esetén 32 páciensnél 2011 és 2012 között.

                                                         

A kísérlet kivitelezése

A pácienseket 2 csoportra osztották:

  1. Csoport (erős dohányosok),
  2. Csoport (nem dohányosok).

Közvetlenül a sebészi beavatkozás utáni és a gyógyulás alatt előforduló komplikációkat vizsgálták. A komplikációk magukba foglaltak kisebb (spontán implantátum expozíció) és nagyobb (implantátum elvesztése, fájdalom, ödéma, peri-implantitis) eltéréseket a normálistól.

A kísérletben 32 páciensnek ültettek be összesen 80 implantátumot. Az kísérleti adatok tartalmazzák a teljeskörű orvosi és fogorvosi kórtörténetet, melyek magukba foglalják a klinikai és radiológiai értékeléseket, tekinetbe véve a dohányzási szokásokat is. 16 dohányzó pácienst vizsgáltak 42 implantátummal és 16 nemdohányzót 38 implantátummal (1. és 2. táblázat).

 

 

A tanulmány nem vizsgálta, hány szál cigarettát szívtak el a páciensek naponta.

Az implantátumokat 2011 és 2012 között ültette be egy sebész steril körülmények között a  Brånemark protollt követve.  OKTAGON® implantátumokat használtak a DENTAL RATIO-tól (Gyártó: Hager & Meisinger).

Az OKTAGON® implantátumok 4 rétegű titán és kurund-kezelt és savazott felszínnel rendelkeznek az endoosseus régióban. Ez a speciális felületkezelés teljesen tiszta, jellegzetes makro- és mikro struktúrát eredményez.

A felület elektronmikroszkópos képe szemlélteti az  OKTAGON® implantátum felszíni kialakítását. A makrostruktúra elemeinek kerülete megközelítőleg 20 - 40 μm, a mikrostruktúráké pedig 2 - 4 μm, melyet még mikrohálózattal is karakterizáltak.

Az EDX analízis bebizonyította, hogy a felszín teljesen tiszta marad a felületkezelés után és hogy az osszeointegrációt nem befolyásolja negatívan idegen anyag. Az OKTAGON® implantátumok felületének magas minőségét tételesen dokumentálták a minőségbiztosítás részeként.

 

EREDMÉNYEK

2 implantátum nem mutatott pimer stabilitást a dohányzó csoportban, amely 5%-os sikertelenséget jelent. A nemdohányzó csoportban az összes implantátum osszeointegrálódott. Nem volt szignifikáns különbség az életévet, nemet illetően a páciensek között. Egy másik nézőpontból tekintve az 5%-os elvesztés megmutatja, hogy a dohányosok biztosan elláthatóak implantátumokkal, amennyiben megfelelő szigorú protokolokhoz ragaszkodunk. A korábbi és a jelenlegi irodalom jelentős része azt mutatja, hogy a dohányzás az egyik legkiemelkedőbb rizikófaktor, mely kihatással van a sikerességi rátára.

A savazott felszíni topográfia 5000-szeres nagyítása nem fedett fel semilyen kontaminációt organikus elemekkel.

Az anorganikus szennyeződéseket illetően meg kell különbséget kell tennünk az egyéni pontok és a kiterjedt kiképzési folyamatokhoz tartozó szennyeződések között, melyek borítják az egész implantátum felületét, mint pl. az Al2O3 maradékai.

 

ESETTANULMÁNY

64 éves, erősen dohányzó férfi páciens egy komponensű implantátumokat kapott 2010 decemberében. Ezeket azonnal terhelték és ellátták műanyag híddal. Minden implantátum primer stabilitást mutatott magas periotest értékeknél (-0.4). 6 héttel később, minden implantátum instabil lett az osszeointegráció hiánya miatt. 

8 hónappaé később, 2011 szeptemberében, a páciens 6 DENTAL RATIO® implantátumot kapott 4.1x 12 dimenzióval. A végleges restaurációt 2012 februárjában fejezték be. Ez az eset bemutatja, hogy a DENTAL RATIO® implantátumok jól alkalmazhatóak szigorúan veszélyeztetett esetekben (1.-től 6. Ábra)

 

ÉRTEKEZÉS

A gyakorlati tanulmány igazolja, hogy a dohányzás zavarja a gyógyulást a mukogingivális sebészi beavatkozások után.

Számos szerző rámutatott, hogy a dohányzás olyan tényező, amely az implatátumok elvesztéséhez vezethet a gyógyulási szakasz alatt. Megfigyelték, hogy az implantátum - elvesztések száma kétszer nagyobb a dohányzók, mint a nemdohányzók esetében. Ebben a tanulmányban az elvesztési ráta nagyon alacsony volt, ebből adódóan minden komplikáció kombinálódott. A beültetés utáni spontán, korai expozíciót és a primer stabilitás elvesztését figyelték meg a legtöbb esetben.

Habár az implantátum spontán expozícióját ebben a tanulmányban komplikációként határozták meg, ez nem szükségszerűen vezetett az implantátum elvesztéséhez.

Ebben a tanulmányban a legtöbb kilökődést az erősen dohányzó páciensek csoportjában figyelték meg,  míg a gyógyulási fázis a nemdohányzók esetében nem volt zavart.

A nemdohányzók és dohányzók csoportja is viszonylag kis csoportot ölelt fel, mégis a dohányzó csoport mutatott egyértelmű jeleket a komplikációkat tekintve.

A cikk korlátozott kiterjedése miatt nem volt lehetőség minden komplikáció kialakulási mechanizmusának megtárgyalására a dohányzás összefüggésében. Ez a tanulmány nem nyújtott betekintést a komplikációs mechanizmusokba.

Midnemellett valószínű, hogy a következő faktorok: szisztémás vazokontstrikció, csökkent perfúzió és a megnövekedett trombocita aggregáció működési zavarokhoz vezet a neurofil granulociták esetén, amit a dohányzó csoportban figyeltek meg.

 

ÖSSZEGZÉS

A pácienseknek és az őket kezelő sebészeknek tudatában kell lenniük, hogy a dohányzás rizikófaktornak számít. A dohányzók esetében sokkal gyakrabban fordulnak elő komplikációk, különösen a transzgingiválisan gyógyuló implantátumoknál.

Azonban a legtöbb komplikáció nem vezet egyenesen az implantátum sikertelenségéhez. Az azonnali implantátumok nagyobb számban lökődnek ki, mint a később behelyezettek.

Mindamellett, hogy van összefüggés a komplikációk és a dohányzás között, az expozíció (cigaretta szálak száma),  az implantátum típusa (belső vagy külső HEX) az implantátum beültetésének típusa (azonnali/kései implantáció), nem feltételezhető, hogy ezek az egyedüli és legfontosabb tényezők.

További tanulmányok elvégzése szükséges, hogy feltárjuk az egyéb lehetséges tényezőket, melyek sikertelenséghez vezethetnek. Azonban a potenciális implantációs pácienseket fel kell világosítani hogy a dohányzásnak káros hatásai lehetnek a fogászati implantátumokra és lehetséges, hogy a dohányzás csökkentése a komplikációs ráta csökkentéséhez vezethet.

A megfigyelési fázis alatt a DENTAL RATIO® implantátumok magas minőséget mutattak és kedvező árúak voltak hasonló termékekkel összehasonlítva.

MEGJEGYZÉS: az implantátumok beültetése sebészi sablon segítségével történt, melyeket el kell távolítani a beültetés után.

Hagyjon üzenetet